Ett nytt uppdaterat Antidopningsreglemente träder i kraft nästa vecka. Flera viktiga förändringar genomförs och samtidigt skärps bestraffningarna.

Svensk Travsport skriver att ett nytt Antidopningsreglemente gäller från och med nästa vecka, den 4 mars. I syfte att ytterligare stärka hästvälfärden införs ett antal förändringar och skärpta straff mot de som gör överträdelser mot det uppdaterade reglementet.

– Genom det nya Antidopningsreglementet har vi från och med 2019 ett tydligare och mer snabbfotat hästvälfärds-arbete som även de aktiva efterfrågat. Nu kan Svensk Travsport snabbt agera och göra reglementsförändringar när det är påkallat under året, säger Hästvälfärdsavdelningens chef Linda Höijer på travsport.se.

Möta problemen

Förändringarna i reglementet har tagits fram för att effektivare bemöta befintliga problem. Bland det som är helt nytt är att tränare inte längre får inneha veterinärmedicinsk utrustning som endast får användas av en behörig person, eller sådan utrustning som är till för förbjudna åtgärder. Om det påträffas läkemedel som inte är tillåtna i Sverige leder det till 10 000 kronor i böter, som exempel.

– På förekommen anledning vill vi röka ut all eventuell sådan utrustning som inte har i ett träningsstall att göra. Det här ser vi mycket strängt på, säger Linda Höijer.

En tydlig signal

Svensk Travsport sänder också en tydlig signal gällande krav att föra behandlingsjournaler för varje häst. Något som man sett stora brister i tidigare.

– Det måste vara ordning på vad hästarna medicineras med, självklart för hästarnas skull men också för såväl tränarnas som vår kontroll. Tränarna ska omedelbart lämna journaler-na till ST:s kontrollpersonal vid förfråga, säger Linda Höijer.

Antidopningsreglementet kan läsas i sin helhet här.
Påföljdsmallen kan läsas i sin helhet här.