Svensk Travsport kan presentera tävlingskalendern för 2019. Men några överraskningar bjuder den inte på. Antalet tävlingsdagar är identiskt med i år.

På onsdagen kunde Svensk Travsport kungöra hur tävlings-schemat för Sveriges samtliga travbanor kommer att se ut under 2019. Förändringarna från i år är endast marginella. Totalt kommer det att köras 875 tävlingsdagar, varav 109 är breddsloppsdagar, vilket är samma antal som 2018. Ungefär 8300 lopp totalt körs i Sverige nästa år.

Av naturliga skäl är det under sommarmånaderna som tävlandet blir som mest frekvent, och flest tävlingsdagar är placerade i maj och september. Solvalla är banan i landet som hyser flest tävlingsdagar, liksom i år är de 90 till antalet. Bland de banor som tilldelats fler dagar 2019 märks Boden och Gävletravet vilka båda utökar med två tävlingsdagar vardera jämfört med i år.

Här kan du ladda ned hela travkalendern 2019.