Betäckningssiffrorna för årets avelssäsong visar på en marginell ökning från i fjol. Tre hingstar har i år betäckt maxantalet på 150 ston. Samtidigt ökar antalet ston som betäcks utomlands allt mer.

Svensk Travsport kan presentera siffrorna för årets avels-säsong för varmblod. De visar på en marginell ökning från fjolårets resultat. Totalt har 3718 betäckningar redovisats i Sverige, medan 765 skett i andra länder vilket sammanlagt ger 4483 ston. Siffror som kan jämföras med fjolårets 4427.

Liksom förra året har tre hingstar vilka är stationerade i Sverige nått upp till maximala 150 ston. De är Maharajah, S.J.’s Caviar samt Nuncio. För Maharajah var det här tredje året i följd han uppnådde 150 ston medan det för Nuncio handlade om debutåret på avelsscenen.

– Vi ser också att våra i Sverige uppstallade populära hingstar i hög grad skickar sperma utomlands, vilket visar att vi har internationellt eftertraktade avelshingstar och mycket hög kvalitet på vår travavel, säger Svensk Travsports avels-chef Christina Olsson på travsport.se.

Samtidigt är det noterbart att antalet ston som betäcks i andra länder stadigt ökar.

– Det handlar framför allt om export för avel till Frankrike där antalet svenska ston som man rapporterat att de betäckts i Frankrike ökat påtagligt under senare år. Några svenska stoägare har också etablerat verksamhet i Frankrike. Totalt är det nästan 350 ston där ägarna under året meddelat att de transporterat sina ston till Frankrike, att jämföra med 175 ston 2016, säger Christina Olsson. (Foto: ALN).

Svensk Travsports betäckningsstatistik kan du se här.

Vinstrikaste fadershingstar Sverige i år (per 24 september):

(namn, startande avk, starter, segerprocent,vinstsumma)

1 Muscle Hill, 157, 918, 20,7%, 32 582 894kr
2 Maharajah, 161, 1085, 17,1%, 27 656 575kr
3 Ready Cash, 143, 832, 18,6%, 26 618 551kr
4 Scarlet Knight, 251, 1823, 9,4%, 22 137 924kr
5 Love You, 260, 1611, 12,6%, 19 639 742kr