Diskussionen har pågått en längre tid. Nu gör Svensk Travsport en satsning för att få till mer och korrekt utrustningsinformation.

En bättre information gällande vagninfo har av spelarkåren efterfrågats länge och under den senaste tiden har diskussionen varit extra het. Nu agerar Svensk Travsport.

– Frågan har varit uppe en tid och vi känner nu att det finns en bred vilja inom hela travsporten att göra förändringar och därför sätter vi igång arbetet, säger Svensk Travsports generalsekreterare Johan Lindberg i ett pressmeddelande.

Avsikten är att i framtiden kunna ge mer och bättre förhands-information kring utrustning där fokus i ett initialt skede kommer att sättas på vagninfo. I detta första steg ämnar Svensk Travsport att tillsätta en referensgrupp i vilken Svensk Travsport, Travtränarnas Riksförbund, B-tränarnas Riksförbund, Travhästägarna samt speljournalisterna ska finnas representerade.

– Jag är glad och tacksam att vi fått ihop den här gruppen för att ta ett första viktigt steg mot att erbjuda vagninfo i första hand. Det finns såklart fler önskemål gällande såväl huvudlag som barfota, som vi också kommer att lyfta, menar Johan Lindberg.

Någon exakt tidsplan när en sjösättning av en lösning kan tänkas bli klar, finns ännu inte i dagsläget. (Foto: ALN).