Nu har tingsrätten kommit med domen gällande veterinär Anders Ekfalk i den utdragna processen kring ”Corky-fallet”. Veterinären frias på samtliga punkter.

Det uppmärksammade ärendet med hästen Corky i huvud-rollen, som 2014 köptes av Stall Corkad från Christina Takter ledde i höstas till att de båda parterna enades i en förlikning vid tingsrätten.

Nu har dom också kommit gällande det skadestånd som ägarna krävde av veterinär Anders Ekfalk, på grund av vad man menade var felaktig veterinärutövning. Förhand-lingarna skedde i början av juni i år.

Attunda tingsrätt friar Anders Ekfalk på alla punkter, skriver travronden.se. Käranden ska nu ersätta rättegångs-kostnaderna vilka uppgår till cirka 1,2 miljoner kronor.

”Tingsrätten har funnit att Högberg inte har visat att Corky var behäftad med något av de åberopade felen vid besiktningstillfället. Redan på denna grund ska käromålet lämnas utan bifall”, skriver tingsrätten i domen. (Foto: ALN).

Läs även: Corky-fallet: Parterna enas i en förlikning