Strålande tider härliga tider?!

Strålande tider härliga tider! Det var komikern Thor Modéen som myntade uttrycket på 1930-talet, men…

©2018 Travnet