”Way too much”

STRÄNGNÄS: Egentligen hade jag tänkt mig skriva något om Hambletonian-dagen. Dock efter att ha sett…

Det börjar mullra i Frankrike

STRÄNGNÄS: Försiktighet skall alltid iakttagas när unghästar skall bedömas. Vill i alla fall dra en…

©2018 Travnet