Den långa följetongen om Robert Bergh och den strand-skyddade marken vid gården i Hajom är nu avslutad. Mark- och miljööverdomstolen ger travtränaren rätt.

I en utdragen process, vilken började redan då Robert Bergh flyttade till sin nuvarande gård i Hajom, Marks kommun, för drygt två år sedan, har travtränaren fört en kamp kring de hagar som ansetts ha brutit mot strandskyddet.

Sedan Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, ställt sig bakom Bergh och gjort ärendet till ett så kallat principmål har Åbytränaren nu slutligen fått rätt i en dom.

– Det känns särskilt häftigt att domen kan gälla för flera hästägare, säger Robert Bergh i ett pressmeddelande från LRF.

Mark- och miljööverdomstolen fastslår nu i en dom att de undantag från strandskyddsreglerna som normalt tillämpas för jordbruk, kan tillämpas oavsett vilket djurslag som finns på gården.

– Det här är en viktig dom för den svenska travsporten och hela hästnäringen. Självklart ska hästföretag ha samma möjligheter som andra och inte särbehandlas på ett negativt sätt, säger Mats Fransson vid Svensk Travsport i press-meddelandet.

Lotta Folkesson, ordförande i LRF Häst, fortsätter:

– Detta är ett glädjebesked för hela den svenska häst-näringen och LRF. Domen visar att Mark- och miljö-överdomstolen förstått hur varierade våra moderna svenska jordbruk faktiskt är och att hästen är en del av jordbruket. (Foto: ALN).

Läs även: Strandskyddet: Robert Bergh får stöd av LRF