Det har nu getts klartecken för Mantorpstravet att expa-ndera till en multiarena för hästsport. Beslutet kan i framtiden leda till att tävlingsbanan byggs om till en 1200-metersoval.

Planer har en längre tid funnits på att bygga ut Mantorp till en så kallad multiarena för hästsport. Att så blir fallet är nu klart. Finansieringen är nu säkrad.

Det är Leader Folkungaland, Svensk Travsport och Mantorps-travet som står för finansieringen som uppgår till en total summa av 3,9 miljoner kronor. Det skriver Mantorps hemsida.

Den första etappen i utbyggnaden innebär att två ridbanor ska byggas, något som väntas stå klart redan till sommaren 2018.

Projektet kommer också att sammanställa kunskap om banuppbyggnad, då framtidsmålet är att Mantorps tävlings-bana ska byggas ut till en 1200-metersoval.

– Att travovalen blir längre ger nya förutsättningar. Den kommer bli mer attraktiv att tävla på, säger Åsa Waern som är ordförande i Östergötlands Travsällskap, till Östgöta Correspondenten.

Nu fortsätter projektet med att söka finansiärer till de planerade kommande etapperna i utbyggnationen.